Aveţi întrebări?
 Bani europeni pentru extinderea capacităților de producție

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat pentru o nouă consultare publică versiunea consolidată a Ghidului Solicitantului, scrie Bizbrașov.ro. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

                  
Obiectivul acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. Alocarea prezentului apel de proiecte este de 172,94 milioane euro, regiunii Centru, din care face parte și Brașovul revenindu-i 23,90 milioane de euro. Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro.Web: ParkNet 2014