Aveţi întrebări?


Legea se schimbă din nou

Silvicultura şi, în cadrul acesteia, exploatările forestiere au făcut obiectul unor reglementări delicate şi complicate în ultimii 25 de ani. Nu contestăm dificultatea problemei, de la retrocedările de păduri până la alegerea modului de livrare. Dar totuşi nu este acceptabil că până azi nu s-a putut realiza o conjunctură juridică stabilă şi previzibilă.

          
  
 Numeroase amendamente, ajustări legislative referitoare la păduri şi silvicultură au văzut lumina tiparului. Să ne referim doar la cel mai important document, Legea Silvică 46/2008 din luna martie a anului de apariţie. Mult s-a aşteptat de la această lege la vremea respectivă, nu numai din partea Legislativului, dar şi a Executivului. Dacă nu ne înşală memoria, parlamentarii de atunci au declarat, după adoptarea legii, că este vorba despre o lege de nivel tehnic corespunzător, care ia în considerare problemele specifice locale, dar deschide şi calea viitorului calculând cu considerentele acestuia. În ceea ce priveşte viitorul, s-au cam înşelat autorii, deoarece chiar în anul apariţiei, legea a fost modificată de două ori. În cei 19 ani petrecuţi de atunci, Legea Silvică a fost modificată de 22 de ori, adică, mai precis, de 23 de ori, deoarece acum câteva zile s-a depus un nou amendament cu adăugiri şi completări. În Monitorul Oficial emis la data de 18 iulie este vorba despre Legea 175/2017 cu care s-a completat Legea Silvică 46/2008 şi parţial un paragraf din Legea 192/2010 referitoare la trecerea drumurilor forestiere din fondul proprietăţii de stat în gestiunea forurilor decizionale locale. Înainte de a ne forma o părere despre noua lege, trebuie să poposim niţel la înşiruirea de amendamente şi modificări legislative. De fiecare dată când s-a depus o modificare, motivaţia a fost că s-au întâlnit cazuri speciale care nu erau şi nu puteau fi prevăzute în lege, drept care modificarea era impetuos necesară.

                      
    Din nou eforturi
   Să trecem la modificarea legii. În luna iunie anul curent, 25 de parlamentari au semnat iniţiativa conform căreia modificarea Legii 46/2008 a devenit actuală. Deputaţii au fost din partea formaţiunilor PSD şi ALDE. Povestea cu tipar repetitiv a început din nou, întrucât la capitolul motivaţie a apărut scăderea tăierilor ilegale prin paza tuturor suprafeţelor împădurite. E drept totuşi că au definit şi un alt obiectiv – asigurarea lemnelor de foc pentru populaţie. Proiectul de lege înmânat parlamentului a fost susţinut la vremea respectivă şi de Cabinetul Grindeanu, care a şi formulat completări la legea depusă. Actul a trecut de Senat în 12 iulie, iar în data de 13 a început procedura din Camera Deputaţilor. În data de 20 a avut loc dezbatrea în plen şi implicit adoptarea Legii, cu 213 voturi pentru, 38 împotrivă şi 8 abţineri. Un pic mai mult a stat legea la preşedintele Klaus Johannis, care a primit documentul la data de 30 iunie şi l-a semnat pe data de 14 iulie.
Referitor la Legea 46/2008, normativul conţine 40 de amendamente plus două anexe. Este vorba mai ales despre detalii tehnice, probleme de gestiune, organizarea muncii direcţiilor silvice, precum şi despre paza pădurilor. Data intrării în vigoare a legii este 21 iulie, ministrul Doina Pană a accentutat faptul că alte 450.000 de hectare de păduri vor intra automat la supraveghere indiferent de faptul că acestea sunt în proprietate privată sau de stat, este contract de pază încheiat sau nu. Cheltuielile legate de paza pădurilor sub 30 de hectare sunt acoperite din bugetul de stat, plata fiind efectuată direct către Direcţiile Silvice. La suprafeţe mai mari se facturează cheltuiala către proprietar. De asemenea, a accentuat faptul că populaţia va primi lemne de foc la preţuri cinstite.


Citiți și alte articole, răsfoind revista Intarzia&Castor 10/2017, solicitând exemplar gratuit.

Web: ParkNet 2014