Aveţi întrebări?
Regulamentul de atestare a producătorilor din industria mobilei a intrat în vigoare
Regulamentul de atestare a producătorilor din industria mobilei stabilește modul de organizare, funcționare și componența Comisiei de Atestare a producătorilor din industria mobilei, precum și procedura și criteriile de atestare a producătorilor din industria mobilei, conform Ordinului 2222/18.11.2016 al Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial nr 951/25.11.2016. În baza acestui regulament, producător din industria mobilei este persoana juridică ce desfășoară activități de producție în industria mobilei și a altor produse finite din lemn neclasificate în altă parte, a instrumentelor muzicale, articolelor sportive și a altor produse manufacturiere. 
                                         
Atestarea este coordonată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv Ministerul Mediului.
Persoanele juridice care obțin Certificatul de atestare au dreptul de a participa la licitațiile de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a statului în condițiile art. 60 alin. (5) lit.g. din Legea 46/2008-Codul Silvic și beneficiază de dreptul de preemțiune la achiziție în conformitate cu art. 48 si 49 din HG 617/2016 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.


Web: ParkNet 2014