Aveţi întrebări?
Romsilva începe lucrările de prevenire și combatere a dăunătorilor forestieri

Romsilva va începe lucrările anuale de prevenire și combatere a dăunătorilor forestieri, în arboretele și pepinierele silvice administrate, potrivit unui anunț al regiei.
                           
O pondere însemnată o au lucrările de combatere avio-chimică a insectelor defoliatoare ale foioaselor, lucrări care se desfășoară în perioada de primăvară cu ajutorul avioanelor utilitare.
Pentru o eficiență corespunzătoare a acțiunii, se vor utiliza produsul chimic DIMILIN 48SC, substanța activă Diflubenzuron, precum și produse biologice pe bază de Bacillus thuringiensis, anunță regia.
Apicultorii care dețin stupine amplasate în zona arboretelor ce urmează a fi tratate, vor fi informați asupra acestor acțiuni, pentru a preveni eventualele efecte negative.


Web: ParkNet 2014