Aveţi întrebări?
S-a deschis sesiunea de depunere a proiectelor pentru Granturile SEE 2009-2014

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, lansează trei apeluri de propuneri de proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferente Programelor finanțate prin Granturile SEE 2009-2014.
             
Pe 14 noiembrie 2016 a avut loc deschiderea sesiunii de depunere a propunerilor de proiecte: Programul RO02 - Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, cu un buget total de 200.000 Euro; Programul RO04 - Reducerea Substanțelor Periculoase, cu un buget total de 100.000 Euro și Programul RO 07 - Adaptarea la Schimbări Climatice, cu un buget total de 149.555 Euro. Beneficiarii și partenerii eligibili în cadrul Fondului Bilateral sunt atât Promotorii de Proiect, partenerii din statul donator, cât și alte instituții relevante sau organizații non-guvernamentale din România, ca și stakeholderi din statele donatoare. Aceștia au la dispoziție un buget total alocat celor trei apeluri de 448.555Euro, pentru care rata de finanțare nerambursabilă este de 100% din cheltuielile eligibile.
Aplicațiile pot fi transmise Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, conform Ghidului fiecărui apel, începând cu data de 21.11.2016, până cel mai târziu pe 30 august 2017, iar data limită de implementare a acțiunilor este 30 septembrie 2017.


Web: ParkNet 2014